جهت ورود به کانال رسمی تلگرام کنگره کلیک کنیدمحور های کنگره

معماری :
 
بوم شناسی
معماری بومی
معماری پایدار
معماری منظر
مرمت شهری
گرافیک شهری
معماری خیابانی
سبک شناسی معماری
معماری ومحیط زیست
الگوهای معماری بومی
معماری و هویت شهری
شاخص های شهر پایدار
زیبایی شناسی در معماری
انرژی های نو در معماری
الگوهای ساخت و ساز پایدار
روشها و فناوریهای نو در در معماری
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
مصالح و فن آوري هاي نوين در معماری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری
معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
و کـلـیه مـوضـوعـات مرتـبـط بـا مـهـندسـی معماری
 
شهرسازی :
 
نوسازی شهری
نوسازی شهری
بافت های تاریخی
بهسازی آثار تاریخی
بازسازی بافت تاریخی
مشارکت در امور شهری
بهسازی و نوسازی شهری
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
المان های شهری و محورهاي مرتبط
جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني
جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پايدار
ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري
و کـلـیه مـوضـوعـات مـرتـبـط بـا مـهـندسـی شهـرسازی
 
زیست بوم :
 
محورهای عمومی
نانو ومحيط زيست
محیط زیست شهری
اقتصاد و زیست بوم پایدار
اجتماع و زیست بوم پایدار
تغيير اقليم ومحيط زيست
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت حیات وحش شهری
محيط زيست و انواع آلودگي ها
محیط زیست و زیست بوم پایدار
مسائل محیط زیست کلان شهرها
فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
انرژی های نوین و پایداری زیست بوم
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست
جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
مدیریت پسماند و زیست بوم تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرهنگی شهروندان و جایگاه آن در شکل گیری زیست بوم پایدار
آسیب شناسی سیاست های اجتماعی قوانین و اقدامات توسعه ای موجود ( سطح ملی و منطقه ای)
آینده پزوهی و راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در سطوح مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا
شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
مفاهیم ، قلمرو سیاست اجتماعی ونقش آن در توسعه پایدار جایگاه شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی و شهری در پایداری زیست بوم
و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری
 
توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار :
 
گردشگري الکترونيک 
گردشگري و جهاني شدن
گردشگري مذهبي ، فرهنگی
اکوتوریسم و گردشگری معاصر
آموزش و تورگردانی گردشگري
گردشگری وموسیقی های محلی
استانداردسازی خدمات گردشگری
تغييرات آب و هوايي و گردشگري
گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی
گردشگری و انرژی های نو و پایدار
گردشگری به عنوان صنعت جایگزین
رویکردهای نوین در صنعت گردشگری
نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری
آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران
زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته
گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت
استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري
گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی
گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری
نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور
نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست
مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری
گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی
گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار
گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری
ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری
موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری
گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری
گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی و... )
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کنگره بین المللی معماری ، زیست بوم و توریسم می باشد

طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند مدیریت همایش، همایش بانک